ARHIVA BROJEVA

PRESTANAK RADNOG ODNOSA DRŽAVNOM SLUŽBENIKU ZBOG OCENE "NE ZADOVOLJAVA"

Borivoje Živković,
sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji

Ključne reči: ocenjivanje državnih službenika, vrste ocenjivanja, izveštaj o ocenjivanju, rešenje o ocenjivanju, ocena nezadovoljava, rešenje o ocenjivanju, upravni spor, stručno osposobljavanje, vanredno ocenjivanje, rešenje o prestanku radnog odnosa

Zaključak: Ocenjivanje sa stanovišta njegovog rezultata utiče na radnopravni status državnog službenika. Posledica može biti iskazana u vidu njegovog napredovanja, višeg radnog mesta, koeficijenta platnog razreda, zvanja. Utiče i na radnopravni status državnog službenika u vidu raskida radnog odnosa. Sve zavisi od vrste ocene koju državnik službenik dobije na ocenjivanju koje se iskazuje rešenjem. Ocenjivanju podležu državni službenici osim onih koji su po slovu zakona od toga izuzeti. Vrste postupka ocenjivanja su po slovu zakona različite. Konačno rešenje o ocenjivanju može sa stanovišta primene prava biti predmet tužbe u upravnom sporu. Kada državni službenik dobije ocenu nezadovoljava odluka o oceni je deo dispozitiva rešenja kojim se državnom službeniku koji se je našao u ovoj situaciji izriče prestanak radnog odnosa. Mutatis mutandis to vredi i u odnosu na državnog službenika na položaju s tim što u odnosu na njega ocena nezadovoljava može imati za posledicu i njegovo razrešenje sa položaja koje prati njegov status neraspoređenosti. Rešenje mora biti obrazloženo što podrazumeva njegovu činjenično pravnu zasnovanost koja opravdava odluku u dispozitivu.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa