ARHIVA BROJEVA

PRAVNA ZAŠTITA ARHITEKTONSKOG STVARALAŠTVA1

Vladimir Vrhovšek,
sudija Višeg suda u Beogradu

Dr Zorana Đorđević,
Institut za multidisciplinarna istraživanja, Univerzitet u Beogradu

Uvod

Arhitektonsko stvaralaštvo izražava duh i kulturu naroda u kome nastaje, kao i umetnička stremljenja jedne epohe. Kada govorimo o njegovoj pravnoj zaštiti, treba imati u vidu arhitekturu našeg doba, ali i graditeljsku baštinu na koju se nastavlja, a koja svedoči o prethodnim vremenima, idejama i vrednostima. Ova tema je dosad u literaturi parcijalno obrađivana2, iako je veoma značajna za savremene stvaraoce arhitekture, delatnike iz oblasti zaštite nasleđa, ali i za one koji treba da donesu odluku u sudskim postupcima.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa