ARHIVA BROJEVA

NAKNADA ŠTETE ODGOVORNOST JAVNOG TUŽIOCA, SUDIJE I JAVNOG IZVRŠITELJA

Iz Biltena Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018

 

Građanskopravna neodgovornost
javnog tužioca i zamenika
za naknadu štete

Pravilno je prvostepeni sud postupio kada je odbacio tužbu kao nedozvoljenu, u slučaju kada su tužioci podneli tužbu, radi naknade štete, protiv tužene Republike Srbije, pa im je sud tužbu vratio na uređenje sa poukom o načinu postupanja, a ista je sudu vraćena tako što su kao tuženi označeni javni tužilac i zamenik javnog tužioca.

Građanskopravni imunitet javnog tužioca zagarantovan je odredbom člana 162. Ustava Republike Srbije, kojom je propisano da javni tužilac i zamenik javnog tužioca ne mogu biti pozvani na odgovornost za izraženo mišljenje u vršenju tužilačke funkcije osim ako se radi o krivičnom delu kršenja zakona od strane javnog tužioca, odnosno zamenika javnog tužioca. Odredbama, članova 51. i 52. Zakona o javnom tužilaštvu, je propisano da za štetu koju javni tužilac i zamenik javnog tužioca prouzrokuju nezakonitim ili nepravilnim radom odgovara Republika Srbija.

Pravno na naknadu štete neposredno protiv javnog tužioca i zamenika javnog tužioca nije dozvoljeno.

(Rešenje Višeg suda u Beogradu 6P br.2476/17 od 12.3.2018. godine i rešenje Apelacionog suda u Beogradu Gž 5336/18 od 9.8.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: sudijski pomoćnik Lana Mamula Dimitrijević

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa