ARHIVA BROJEVA

NAČELO JAVNOSTI PREMA ČLANU 6. EVROPSKE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I ZAKONU O PARNIČNOM POSTUPKU REPUBLIKE SRBIJE

Ljuba Slijepčević,
Pravosudna akademija Novi Sad

I. Uvod

Javnost sudskog postupka mora da bude garantovana. Ovo načelo znači da se deljenje pravde ne može vršiti u tajnosti i time se jača poverenje u sudove. Što se prava na javno suđenje smatra se da je pravo na uvid javnosti jedan od elemenata koji doprinosi kako javnom poverenju u sudove, tako i kontroli njihova rada.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa