ARHIVA BROJEVA

PRODUŽENO KRIVIČNO DELO I ZASTARELOST KRIVIČNOG GONJENJA

U "Sl. glasniku RS", br. 6/2019, od 1. februara 2019. godine, objavljena je Odluka Ustavnog suda koju smatramo vrednom posebnog ukazivanja. Naime, Odluka Ustavnog suda broj Už-6463/2016, svojom argumentacijom značajno doprinosi kvalitetnijem sagledavanju ovog instituta.

Konkretnije, radi se o situaciji kada – nastupi apsolutna zastarelost krivičnog gonjenja pojedinačnog krivičnog dela koje je ušlo u sastav produženog krivičnog dela – pa se postavlja pitanje – da li ono, nakon toga, može biti sadržano (i da citiramo prof Škulića – i može da "o(p)stane") u konstrukciji produženog krivičnog dela ili "ispada". Pre toga (a u vezi sa tim), je pitanje – da li je produženo krivično delo (kao "pravna konstrukcija") samostalno, posebno krivično delo (a krivična dela koja su ušla u njegov sastav – gube samostalnost), a rok zastarelosti se računa prema vremenu izvršenja poslednje radnje.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa