ARHIVA BROJEVA

KAZNENA POLITIKA I PREVENCIJA KRIMINALITETA - Preduslovi uspeha u borbi protiv kriminala

Prof. dr Stanko Bejatović

1. Kaznena politika
(pojam i značaj)

Kada je reč o kaznenoj politici i njenom uticaju na prevenciju kriminaliteta, o njenom generalno-preventivnom dejstvu, onda pre svega treba odrediti njen pojam. U određivanju pojma kaznena politika prvo treba konstatovati činjenicu da i pored toga što je termin koji je označava sporan i u ne malom broju slučajeva, čini se ne bez razloga, i predmet kritike on je kod nas, i ne samo kod nas, i uobičajen i široko prihvaćen. Kao takav shvata se na različite načine. Npr. po nekima on obuhvata ne samo propisivanje krivične sankcije od strane zakonodavca već i zonu kažnjavanja shvaćenu u njenom najširem smislu značenja – zonu kažnjavanja uopšte. Uz to, pravi se razlika između zakonske i sudske kaznene politike i sl. Ne ulazeći u raspravu po ovom pitanju treba konstatovati da kada je u pitanju ovaj njen aspekt posmatranja pod pojmom kaznena politika treba podrazumevati kako politiku propisivanja krivičnih sankcija i drugih krivičnopravnih instituta od kojih zavisi konkretizacija krivične sankcije u konkretnoj krivičnoj stvari (izbor vrste i iznosa krivične sankcije u konkretnom krivičnom slučaju) tako i politiku izricanja krivičnih sankcija. Ovakav pristup shvatanju pojma kaznena politika svoju podlogu nalazi u činjenici da i pored toga što sudovi prilikom primenjivanja krivičnopravnih normi ne treba da vode nikakvu politiku već samo da ispravno primenjuju zakon, ipak oni imaju poprilično širok prostor za slobodno odlučivanje, kako u pogledu izbora vrste krivične sankcije tako i u pogledu odmeravanja kazne. Takvu slobodu im omogućava ne mali broj instituta opšteg dela KZ kao i široko propisani kazneni okviri u posebnom delu. Obzirom na sve ovo neosporno je da je sudska kaznena politika neizostavan segment kaznene politike u širem smislu značenja, politike koja je različita od politike zakonodavca koju on nesumnjivo vodi donoseći krivične zakone.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa