ARHIVA BROJEVA

OTUĐENJE STVARI ILI PRAVA O KOME TEČE PARNICA I NOVA ZAKONSKA REŠENJA

 

OTUĐENJE STVARI ILI PRAVA O KOME TEČE PARNICA I NOVA ZAKONSKA REŠENJA

Uvod

Novelom Zakona o parničnom postupku koja je stupila na snagu 23. novembra 2018. godine1 izmenjeni su st. 2. i 3. u članu 204. osnovnog zakonskog teksta. Značajna novina je izvršena u pogledu promene ličnosti tužioca: ne traži pristanak tuženog, već je dovoljna saglasnost tužioca da lice koje je od njega pribavilo stvar ili pravo o kome teče parnica, može da stupi u parnicu umesto njega. Usvojenim izmenama olakšano je kupcu problematičnog kredita da stupi u započetu parnicu umesto banke. Takođe, novim rešenjem brisana je odredba člana 204. stav 3. osnovnog teksta, koja uređuje intervencijsko dejstvo presude u odnosu na sticaoca stvari ili prava, koji nije stupio u parnicu umesto tužioca ili tuženog.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa