ARHIVA BROJEVA

Neke dileme u pogledu odbacivanja tužbe u parničnom postupku

 

NEKE DILEME U POGLEDU ODBACIVANJA TUŽBE U PARNIČNOM POSTUPKUi

             Pozitivne pretpostavke su uslov za dozvoljeno vođenje parničnog postupka, a neke od njih i za njegovo pravno vredno zasnivanje. Posledica njihovog odsustva je uvek odbacivanje tužbe, a u slučaju iz odredbe člana 16. stav 2. Zakona o parničnom postupku i ukidanje do tada sprovedenih radnji. Mutatis mutandis to vredi i kada je reč o neotklonjivim nedostacima na strani neke od stranaka u in concreto parničnom postupku. U svim tim slučajevima postoje smetnje koje se definišu i kao negativne procesne pretpostavke. Slovom zakona izricanje sankcije u prisustvu ovih smetnji nije ograničeno na stadijum pripremanja glavne rasprave u kojoj primarno treba da dođe do donošenja odluke o odbacivanju tužbe. Njen oblik je rešenje. Pozitivne procesne pretpostavke treba razlikovati od činjenica koje obrazuju donji sudski silogizam potreban sa stanovišta primene prava za meritorno odlučivanje. To su materijalno pravne činjenice.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa