ARHIVA BROJEVA

Smanjenje stopa doprinosa za socijalno osiguranje - Stvaranje uslova za dalje fiskalno rasterećenje prihoda 1. januar 2019. godine - Početak primene određenih odredbi - Izmene Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

SMANJENJE STOPA DOPRINOSA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE

Stvaranje uslova
za dalje fiskalno rasterećenje prihoda

1. januar 2019. godine Početak primene određenih odredbi Izmene Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

 

U "Sl. glasniku RS", br. 95/2018 od 8. decembra 2018. godine, objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (u daljem tekstu: Izmene Zakona), kojim je propisano njegovo stupanje na snagu – osmog dana od dana objavljivanja (dakle – 16. decembra 2018. godine), dok je primena određenih odredbi regulisana čl. 15. – 21.

… Ovo praktično znači, sa stanovišta obračunavanja i plaćanja doprinosa po osnovu zarade, da je poslodavac oslobođen od plaćanja dela doprinosa koji se obračunava i plaća na teret poslodavca (na teret zarade), a da se doprinos od 0,75% plaća na teret zaposlenog (iz zarade). Na taj način obezbeđuje se manje fiskalno opterećenje prihoda koje fizička lica ostvare po osnovu rada, sa jedne strane, i smanjenje troškova poslovanja za poslodavce i druge isplatioce prihoda, sa druge strane.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa