ARHIVA BROJEVA

SOCIJALNO PRAVO U NAŠEM PRAVNOM SISTEMU

SOCIJALNO PRAVO U NAŠEM PRAVNOM SISTEMU

1. Uvodne napomene

 

U poslednje vreme se sve više u savremenoj pravnoj teoriji i praksi raspravlja o socijalnom pravu. Posebno o pitanju dali je socijalno pravo autonomna grana prava i ako jeste, koji bi bili njegovi predmeti, metod regulisanja i druge osnovne karakteristike.

"Odnosi u pitanju" koje socijalno pravo reguliše, tj. socijalno-pravni odnosi predstavljaju grupu odnosa koja je nastala delom od promenljivih tradicionalnih odnosa pretvorenih u socijalno-pravne odnose, a delom od sasvim novih socijalno-pravnih odnosa. Ovi odnosi imaju karakter homogene celine, zasnovane na jedinstvenim principima i tako stvaraju i formiraju grupu odnosa, novu i različitu od pravnih odnosa koje regulišu druge grane prava.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa