ARHIVA BROJEVA

ELEKTRONSKA BAZA PODATAKA DNK PROFILA Podaci o svim materijalnim tragovima koji sadrže DNK – na jednom mestu Osnova efikasnijeg i ekonomičnijeg krivičnog postupka uz obezbeđivanje potpune zaštite ljudskih prava i sloboda

Elektronska baza podataka DNK profila 

Podaci o svim materijalnim tragovima koji sadrže DNK – na jednom mestu

Osnova efikasnijeg i ekonomičnijeg krivičnog postupka
uz obezbeđivanje potpune zaštite ljudskih prava i sloboda

U "Sl. glasniku RS", br. 24/2018, od 26. marta 2018. godine, objavljen je Zakon o nacionalnom DNK registru (u daljem tekstu: Zakon), kojim je propisano njegovo stupanje na snagu - 3. aprila 2018. godine.

Ovim Zakonom uređuje se:
- uspostavljanje i sadržina nacionalnog DNK registra rezultata forenzičko-genetičke analize dezoksiribonukleinske kiseline (u daljem tekstu: Registar) za potrebe krivičnog postupka,
- utvrđivanja identiteta nestalih ili nepoznatih lica i leševa, delova tela,
- kao i obrada podataka dobijenih forenzičko-genetičkom analizom i druga pitanja od značaja za vođenje Registra.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa