ARHIVA BROJEVA

EVIDENCIJA I OBRADA PODATAKA O LIČNOSTI U OBLASTI UNUTRAŠNJIH POSLOVA- Uspostavljen jasan i nedvosmislen pravni okvir za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti

Uspostavljen jasan i nedvosmislen pravni okvir

za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti

 

Uspostavljen jasan i nedvosmislen pravni okvir
za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti

Zakon o evidencijama i obradi podataka
u oblasti unutrašnjih poslova

 

U "Sl. glasniku RS", br. 24/2018, od 26. marta 2018. godine, objavljen je Zakon o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Zakon), kojim je propisano njegovo stupanje na snagu - 3. aprila 2018. godine.

Ovim Zakonom uređuje se:

- obrada podataka o ličnosti u oblasti unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: podaci),

- svrha obrade,

- prava i zaštita prava lica čiji se podaci obrađuju,

- vrste i sadržina evidencija,

- rokovi u kojima se podaci obrađuju,

- razmena podataka,

- čuvanje, zaštita i kontrola zaštite podataka,

kao i druga pitanja od značaja za obradu podataka u oblasti unutrašnjih poslova.

… Odredbom člana 2. Zakona (o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova) propisana je - shodna primena sistemskog zakona u oblasti zaštite ličnih podataka, za sva pitanja koja nisu uređena Zakonom.

Sistemski zakon o kome je reč je –

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

U "Sl. glasniku RS", br. 87/2018, od 13.11.2018. godine, objavljen je NOVI Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, čijim je članom 102. propisano da - ovaj NOVI Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku Republike Srbije" (dakle - 21.11.2018. godine), a primenjuje se po isteku devet meseci od dana stupanja zakona na snagu (dakle od – 21.08.2019. godine), osim odredbe člana 98. ovog Zakona - koja se primenjuje od dana njegovog stupanja na snagu (a odnose se na - Centralni registar zbirki podataka, koji je uspostavljen po odredbama ovog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti - "Sl. glas nik RS", br. 97/08, 104/09, 68/12 i 107/12 i koji prestaje da se vodi danom stupanja na snagu ovog Zakona, dakle 21. novembra 2018. godine). 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa