ARHIVA BROJEVA

RIZIK OD KORUPCIJE U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA- Utvrđena jedinstvena i efikasna Metodologija za sprovođenje analize rizika

Utvrđena jedinstvena i efikasna

Metodologija za sprovođenje analize rizika

 

Unutrašnji poslovi, organizacija i nadležnost Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo), policijski poslovi, organizacija i nadležnost Policije, kao i druga pitanja od značaja za rad Policije i Ministarstva, uređena su Zakonom o policiji ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016, 24/2018 i 87/2018, u daljem tekstu: Zakon o policiji).

 

… Na osnovu člana 230b stav 5. Zakon a o policiji, Ministar unutrašnjih poslova je doneo - Uputstvo o Metodologiji za sprovođenje analize rizika od korupcije u Ministarstvu unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Uputstvo), koje je objavljeno u "Sl. glasniku RS", br. 94/2018, od  7. decembra 2108. godine. Ovo uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije" (znači – 15.12.2018), a primenjuje se od - 1. januara 2019. godine.

U okviru Metodologije, dato je značenje pojedinih pojmova i to:

- Rizik - predstavlja mogućnost nastanka korupcije ili etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i drugih nepravilnosti koji ugrožavaju integritet institucije;
- Izvor rizika - predstavlja okolnost koja uzrokuje, omogućava i/ili pospešuje nastanak korupcije i drugih nepravilnosti;

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa