ARHIVA BROJEVA

REGULISANJE GODIŠNJEG ODMORA U SKLADU SA MEĐUNARODNIM STANDARDIMA RADA*

dr Vesna Bilbija,
savetnik, Upravni sud Republike Srbije, Odeljenje u Novom Sadu

Tema ovog rada su novine u regulisanju godišnjeg odmora, kao vid preusmeravanja domaćeg radnog prava u pravcu koji zahtevaju važeći međunarodni standardi rada.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o radu, koji je Narodna skupština Republike Srbije usvojila 18. jula 2014. godine, izvršeno je značajno noveliranje njegovih odredbi, što bi trebalo da bude dalji korak u usklađivanju domaće radnopravne regulative sa međunarodnim radnim zakonodavstvom. Između ostalog, izvršeno je usklađivanje sa Konvencijom MOR br. 132 o plaćenom godišnjem odmoru, prema kojoj se godišnji odmor ne može zameniti novčanom naknadom, osim u slučaju prestanka radnog odnosa. Naime, u slučaju prestanka radnog odnosa, poslodavac je dužan da zaposlenom koji nije iskoristio godišnji odmor u celini ili delimično, isplati novčanu naknadu umesto korišćenja godišnjeg odmora, u visini prosečne zarade u prethodnih 12 meseci, srazmerno broju dana neiskorišćenog godišnjeg odmora. Ova naknada ima karakter naknade štete.

Fleksibilizacija rada danas predstavlja nužnost, koja u oblasti radnog zakonodavstva transformiše pravni pristup svim pitanjima u radnim odnosima, pa tako i uređivanju godišnjeg odmora, što ne sme da utiče na redukciju ovog ustavom zagarantovanog prava radnika.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa