ARHIVA BROJEVA

RASKID UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU ZBOG POREMEĆENIH ODNOSA

Dragoslav Đokić, advokat u penziji

 

RASKID UGOVORA
O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU
ZBOG POREMEĆENIH ODNOSA

Ugovor o doživotnom izdržavanju je u praksi čest pravni posao. Zaključuju ga najčešće lica koja imaju imovinu, ali su usled svoje starosti ili bolesti nesposobna za samostalno privređivanje i egzistenciju, te im je radi obezbeđenja svoje, ali i egzistencije supružnika i drugog lica, potrebna tuđa pomoć. U tom cilju, kao primaoci izdržavanja ugovaraju sa trećim licem, kao davaocem izdržavanja obavezu izdržavanja, a za uzvrat ostavljaju im posle smrti celu ili deo svoje imovine. Ovim se ostvaruju dva cilja: cilj kome teži primalac izdržavanja, a to je obezbeđenje izdržavanja za sebe, supružnika ili nekom trećem licu, a cilj kojem teži davalac izdržavanja je sticanje imovine primaoca izdržavanja. Po svojoj prirodi i svrsi ugovor o doživotnom izdržavanju je takav ugovor gde se njegovo izvršenje ne konzumira jednim aktom izvršenja već je njegovo izvršenje trajnog karaktera.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa