ARHIVA BROJEVA

VRHOVNI KASACIONI SUD, APELACIONI SUD U BEOGRADU, VIŠI SUD U BEORADU

Autor sentenci: Ana Bulatović,
sudijski pomoćnik u Višem sudu u Beograd
 

Parodija u smislu odredbe člana 54a stav 1. tačka 1. Zakona o autorskim i srodnim pravima predstavlja samostalno delo koje na podsmešljiv, šaljiv, sarkastičan ili ironičan način oponaša, odnosno prerađuje, drugo delo, tako da i pored postojanja jasne veze sa izvornim delom, postoji i sadržinski otklon u odnosu na delo koje se karikira, dovoljno izražen da istovremeno ostvari svrhu parodije (kritičko ismevanje originalnog dela koje se parodira), i da obezbedi parodiji da samostalno egzistira kao originalna tvorevina ljudskog duha.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa