ARHIVA BROJEVA

POZNAVANJE I RAZUMEVANJE RAZLIČITIH RIZIKA - KLJUČNI FAKTOR - U SPREČAVANJU I SMANJENJU RIZIKA OD KATASTROFA

 

U “Sl. glasniku RS", br. 87/2018, objavljen je Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, koji stupa na snagu – 21.11.2018. godine - kada PRESTAJE da važi Zakon o vanrednim situacijama ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009, 92/2011 i 93/2012).

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa