ARHIVA BROJEVA

OBEZBEĐENJE ISPUNJENJA OBAVEZA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

Dr Vladimir Kozar,
vanredni profesor, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu

 

Zakon o javnim nabavkama,1 koji se primenjuje od 1. aprila 2013. godine, predstavlja značajan doprinos unapređenju sistema javnih nabavki u Republici Srbiji, naročito u pogledu povećanja transparentnosti postupka javne nabavke i zaštite konkurencije. Ovaj zakon je u velikoj meri usklađen sa direktivama EU koje uređuju oblast javnih nabavki, što je posebno važno imajući u vidu da se Republika Srbija nalazi u procesu pristupanja Evropskoj uniji i obavezna je da domaću regulativu u oblasti javnih nabavki usklađuje sa direktivama i drugim relevantnim aktima EU. U cilju jačanja sistema javnih nabavki donete su izmene i dopune Zakona o javnim nabavkama, koje su usklađene sa direktivama EU.2

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa