ARHIVA BROJEVA

OBRAČUN TROŠKOVA KREDITA

Sentence priredio: Vladimir Vrhovšek,
sudija Višeg suda u Beogradu

TROŠKOVI OBRAČUNA KREDITA

Iznos troškova koje banka obračunava prilikom odobravanja kredita ili koji su poznati na dan obračuna i koje banka obračunava klijentu u toku realizacije kredita mogu biti posebno iskazani u ugovoru o kreditu kao obaveza korisnika kredita bilo u procentualnom iznosu ili u apsolutnoj vrednosti ali uslov je da to moraju biti stvarni troškovi, koji moraju biti navedeni u ponudi banke tako jasno i nedvosmisleno da korisnik nijednog trenutka ne bude doveden u zabludu o kojim troškovima je reč i mogu biti naplaćeni od korisnika kredita samo jednom

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa