ARHIVA BROJEVA

OSTVARIVANJE PRAVA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA NA PLAĆENO ODSUSTVO

Dr Vesna Bilbija,
Savetnik, Upravni sud Republike Srbije, Odeljenje u Novom Sadu

 

Radnopravni položaj državnih službenika bitno je drugačiji u odnosu na zaposlene koji to nisu. Razlike se uočavaju, na jednoj strani, u privilegovanom radu u državnim organima i, na drugoj, strožem režimu dužnosti i odgovornosti u tim organima, a prisutne su od momenta zasnivanja radnog odnosa (osnovni i posebni uslovi za zaposlenje, razvrstavanje radnih mesta, popunjavanje, premeštaj), tokom njegovog trajanja (pitanje ocenjivanja i napredovanja, disciplinske odgovornosti i dr.) do prestanka radnog odnosa  državnog službenika.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa