ARHIVA BROJEVA

ZLOČIN IZ MRŽNJE - DOMAĆA I STRANA PRAVNA REGULATIVA PRAKSA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

Ljuba Slijepčević,
Pravosudna akademija Novi Sad

Krivična dela iz mržnje su u krivičnom pravu krivična dela u kojima učinilac napada žrtvu zbog njene stvarne ili pretpostavljene pripadnosti određenoj društvenoj grupi. Žrtve krivičnih dela iz mržnje su obično predmet napada zbog zbog pripadnosti rasi i veroispovesti, nacionalne ili etničke pripadnosti, pola, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta drugog lica, tu okolnost sud će ceniti kao otežavajuću okolnost, osim ako ona nije propisana kao obeležje krivičnog dela.

To mogu biti veoma različita krivična dela u koja se mogu ubrojati npr: telesne povrede, oštećenja stvari, zlostavljanje i mučenje, uvrede, ubistva, oštećenje tuđe stvari, nasilje u porodici (napr. roditelji maltretiraju dete zbog seksualne orjentacije) itd.

Važno je naglasiti da ovi zločini nisu prouzrokovani ponašanjem žrtve, već njenim osobinama koje su urođene. Lična svojstva koja pobuđuju mržnju, zbog kojih se neko krivično delo vrši i koja zbog toga predstavljaju obaveznu otežavajuću okolnost, nabrojana su u članu 54a Za odredbu iz člana 54a je bitno to da je mržnja obavezna a ne fakultativna otežavajuća okolnost.

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu postupao je u više predmeta koji su imali osnov zločine iz mržnje. Rezultat rada ovog suda u pogledu zločina iz mržnje jesu neki od standarda koje države moraju primjenjivati u njihovom procesuiranju.

Evropski sud nije formulisao sveobuhvatnu definiciju već je ostavio otvorenom ali ističe da je motiviranost predrasudama zapravo u pozadini zločina iz mržnje jer počinitelji koji zlostavljaju osobe zbog onoga što one jesu, ili čime se smatraju, prenose vrlo ponižavajuću poruku: ponajprije da žrtva nije pojedinac s vlastitom osobnošću, sposobnostima i iskustvima, nego bezličan član jedne karakteristične skupine.

Ključne reči: zločin iz mržnje, motiv zbog kojeg je delo izvršeno, lična svojstva, osobine koje su urođene, pretpostavljena pripadnost, obavezna otežavajuća okolnost

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa