ARHIVA BROJEVA

STRAH OD NASILNIČKOG KRIMINALITETA

Mr Sretko Janković,
sudija Apelacionog suda u Beogradu

Nasilje i nasilnički kriminalitet su deo naše svakodnevnice, a poznato je da najveći strah od kriminaliteta izazivaju pojedini oblici nasilničkog kriminaliteta. Strah od kriminaliteta je u znatnoj meri posledica medijskog izveštavanja, posebno o pojedinim oblicima nasilničkog kriminaliteta, s obzirom da građani najviše saznanja o kriminalitetu dobijaju preko medija. Ako je izražen u većoj meri, strah od kriminaliteta može predstavljati ozbiljan društveni problem, odnosno može veoma negativno uticati na život pojedinca, ali i šire društvene zajednice. Naučnici nemaju jedinstveno mišljenje o samom pojmu straha od kriminaliteta, te postoje i različite definicije ovog pojma, a često se ističe da je to samo podvrsta opštih ljudskih strahova. Brojna istraživanja koja su se bavila strahom od kriminaliteta su utvrdila da najveći strah od kriminaliteta osećaju žene i starije osobe, iako su objektivno manje izloženi kriminalitetu, zatim, da lična viktimizacija takođe utiče na povećani strah od kriminaliteta, te da veća izloženost medijskim sadržajima o kriminalitetu (posebno kada su u pitanju određene društvene grupe, npr. deca) može uticati na pojačavanje straha od kriminaliteta, itd. U određenim slučajevima, strah od kriminaliteta može dovesti i do tzv. moralne panike, što opet može dovesti do zahteva za pojačavanje krivičnopravne represije. Međutim, država ne sme koristiti strah od kriminaliteta da bi pojačala represiju, već više mora biti okretnuta prevenciji krimimanliteta, jer je to najbolji način i za smanjenje straha od kriminaliteta.

Ključne reči: nasilje, nasilnički kriminalitet, strah od kriminaliteta, mediji

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa