ARHIVA BROJEVA

UJEDNAČAVANJE SUDSKE PRAKSE VRHOVNI KASACIONI SUD KRIVIČNI POSTUPAK POVREDA ZAKONA I ZAŠTITA ZAKONITOSTI

Obezbeđivanje jedinstvene sudske primene prava (ujednačavanje sudske prakse) kao svoju zakonsku obavezu, u krivičnoj materiji, Vrhovni kasacioni sud ostvaruje pre svega donošenjem odluka u predmetima po zahtevima za zaštitu zakonitosti.


PROČITAJTE CEO TEKST >>
pristup tekstu omogućen je preko servisa Propisi ONLINE

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa