ARHIVA BROJEVA

Saglasnost kao poseban uslov za zaključenje ugovora

Borivoje Živković,
sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji

Zaključak: U sadržaj uslova za zaključenje ugovora u određenim slučajevima spada i saglasnost trećeg lica, odnosno unutrašnjeg ili spoljnjeg organa. U njegovom odsustvu ugovor nie ni nastao pod uslovom da nije naknadno odobren. Saglasnost mora biti data u formi koja se zahteva i za ugovor.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa