ARHIVA BROJEVA

SUDSKA PRAKSA - Stvarno pravo Apelacioni sud u Kragujevcu

Savesnost kao bitan elemenat za sticanje prava svojine na nepokretnostima (čl. 33. ZOSPO i čl. 60. ZDPK)

U korelaciji odnosa originarnog i derivatornog načina sticanja svojine na nepokretnostima oba načina sticanja ravnopravno podležu oceni savesnosti sticaoca.

Iz obrazloženja:

Iz utvrđenog činjeničnog stanja proizilazi da je tužena svojinu na spornoj nepokretnosti stekla na originaran način – kupovinom u izvršnom postupku kada je prodata nepokretnost izvršnog dužnika po rešenju I-367/07 od 02.11.2009. godine. Na osnovu rešenja o predaji nepokretnosti u izvršnom postupku tužena se u SKN uknjižila kao vlasnik kupljenog objekta dana 16.04.2014. godine. Pre kupovine i kniženja proverila na koga je sporna nepokretnost bila uknjižena i utvrdila da je ista bila uknjižena na ime izvršnog dužnika.

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa