ARHIVA BROJEVA

SUDSKA PRAKSA - Stvarno pravo Apelacioni sud u Novom Sadu

Zadružna svojina

Teret dokazivanja činjenice da je društvena svojina na poljoprivrednom zemljištu po dozvoljenom pravnom osnovu transformisana u zadružnu svojinu je na tužiocu.

Iz obrazloženja:

Tužilac u ovom postupku nije dokazao da je društvenu svojinu zadruge koju faktički koristi stekao kao zadruga. Tužilac ne predlaže izvođenje dokaza na okolnosti načina sticanja parcela koje su predmet spora, pa ovako iznetim uopštenim tvrdnjama tužilac nije dokazao koje su konkretno parcele, čije brojeve nigde ne navodi, bile predmet sticanja od strane zadruge od 1.07.1953. godine do prve statusne promene kada je zadruga registrovana kao preduzeće, a koja činjenica je bitna radi primene čl. 95 Zakona o zadrugama, kao matičnog zakona u ovoj oblasti ("Sl. list SRJ" br. 41/96 i 12/98).

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa