ARHIVA BROJEVA

SUDSKA PRAKSA - Stvarno pravo Vrhovni kasacioni sud

Ugovoreni način isplate cene – Prodaja nepokretnosti (u viđenom stanju) – Naknada za korišćenje dela zemljišta (na kome se nalazi energetski gasni objekat – merno regulaciona stanica)

Prema članu 58. stav 2. Ustava Republike Srbije, do dozvoljenog oduzimanja prava svojine koje ne predstavlja povredu prava na imovinu može doći pod kumulativno ispunjenim uslovima: da je učinjeno u javnom interesu utvrđenom na osnovu zakona i da je učinjeno uz naknadu koja ne može biti niža od tržišne.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa