ARHIVA BROJEVA

PRESAĐIVANJE ORGANA, ĆELIJA I TKIVA

 

U "Sl. glasniku RS", br. 57/18, od 25.07.2018. godine, objavljena su dva nova zakona u vezi sa ljudskim ćelijama, tkivima i organima, a to su – Zakon o ljudskim ćelijama i tkivima i Zakon o presađivanju ljudskih organa.

Oba zakona stupaju na snagu – 2. avgusta 2018. godine i oba zakona imaju "svoje prethodnike" (objavljene u "Sl. glasniku RS", br. 72/2009 - Zakon o transplantaciji ćelija i tkiva i – Zakon o transplantaciji organa) koji prestaju da važe.

Razlozi za donošenje ovih Zakona, po rečima Predlagača Zakona, sadržani su u potrebi da se ove oblasti urede u skladu sa najvišim standardima medicinske nauke i prakse, obezbedi visok nivo zaštite ljudskog zdravlja i uvažavanja prioritetnih interesa za očuvanje života i zdravlja i zaštitu osnovnih ljudskih prava i dostojanstva davaoca i primaoca.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa