ARHIVA BROJEVA

PRIVREDNI APELACIONI SUD - Pitanja i odgovori - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE Radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine

Kompenzacija u postupku
izvršenja - Mogućnost

Pitanje:

Da li je i pod kojim uslovima moguće izvršiti kompenzaciju u postupku izvršenja koji se vodi shodno odredbama Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS" br. 106/2015, 106/2016  i 113/2017), a za sprovođenje izvršenja nadležan je javni izvršitelj?

Odgovor:

Ukoliko se pod terminom "izvršiti kompenzaciju" podrazumeva  da li se u izvršnom postupku može sprovesti sudska kompenzacija, odgovor bi bio negativan.

Pored materijalnopravnih uslova kompenzacije (istorodnost, dospelost, uzajamnost potraživanja stranaka), za sudsku kompenzaciju su neophodni i drugi, procesni uslovi. Pre svega, da je istaknut prigovor radi prebijanja potraživanja sa potraživanjem druge strane. U odnosu na kompenzacioni prigovor shodno se primenjuju odredbe Zakona o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 72/11, 49/13 – odluka US, 74/13 – odluka US i 55/14) o sadržini tužbe, njenoj potpunosti i određenosti tužbenog zahteva. O postojanju (ili nepostojanju) potraživanja istaknutog radi prebijanja, parnični sud odlučuje presudom, kako proizlazi iz člana 355. stav 3. Zakona o parničnom postupku. Ova odluka postaje pravnosnažna ako se više ne može pobijati žalbom shodno članu 359. stav 1. i 3. istog zakona. 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa