ARHIVA BROJEVA

OPORTUNITETNI TROŠKOVI

Danijela Dukić,
sudija Privrednog apelacionog suda u Beogradu

Cilj ovog rada je da ukaže na značaj oportunitetnih troškova kod donošenja bitnih ili manje bitnih odluka. U radu je data empirijska analiza oportunitetnog troška i njegovog uticaja na trošak upotrebe kapitala.

Oportunitetni trošak držanja novca meren je mogućom kamatnom stopom ostvarivom na dinarske depozite ili procentualnim prinosom na sredstva uložena u HOV ili nešto drugo.

Međutim, ne mora uvek oportunitetni trošak biti iskazan u ekonomskim i monetarnim terminima, a takođe trošak ne predstavlja uvek novac koji je potrošen u jednu umesto u drugu svrhu.  

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa