ARHIVA BROJEVA

PRELAZ I PRENOS POTRAŽIVANJA ILI DUGA

Mirela Smiljanić Ličina,
Javni izvršitelj imenovan za područje Privrednog suda u Novom Sadu i
Apelacionog suda u Novom Sadu

Rezime: Novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju u odredbi člana 48. koja uređuje promenu poverioca ili dužnika pre ili u toku izvršnog postupka koristi izraz "prelaz" potraživanja (duga) zbog toga što je "prelaz" zajednički, opšti pojam koji u sebi sadrži sve načine i tehnike koji dovode do promene poverioca ili dužnika. Ovo se dokazuje logičkom analizom, analizom naših posleratnih zakona koji uređuju postupak izvršenja i obezbeđenja i analizom Zakona o obligacionim odnosima. Na sudskoj praksi je da izmeni svoj stav i da i omogući da se i prenos potraživanja ili duga dokazuje javnom ili po zakonu overenom ispravom

Ključne reči: Prelaz, prenos, potraživanje, dug

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa