ARHIVA BROJEVA

SUPSIDIJARNA KUMULACIJA TUŽBENIH ZAHTEVA

Prof. dr Gordana Stanković

1. Tužbeni zahtev u jednoj tužbi, kao zahtev za presudu kojim tužilac u postupku pravne zaštite opredeljuje sadržinu odluke koju zahteva od suda,1 može da bude jednostavan ili složen. Tužbeni zahtev je jednostavan kad tužilac traži da sud presudom odluči samo o jednoj glavnoj stvari,2 a složen je kad tužilac jednom tužbom u formalnom smislu istakne više glavnih zahteva.3

Kad tužilac u jednom tužbenom pismenu istakne više tužbenih zahteva protiv istog tuženog, radi se o objektivnoj kumulaciji tužbenih zahteva predviđenoj odredbom člana 197. Zakona o parničnom postupku.4 Isticanje zahteva za naknadu parničnih troškova, iako se tada radi o isticanju posebnog pravozaštitnog zahteva,5 ili sporednog zahteva uz glavni zahtev6 ne predstavlja kumulaciju tužbenih zahteva po samom zakonu.

2. Objektivna kumulacija, kao procesni institut čije se postojanje opravdava razlozima ekonomičnosti, efikasnosti, racionalnosti, koncentracije, jednoobraznosti suđenja i pravne sigurnosti, predstavlja rezultat dispozicije tužioca od čije volje zavisi da li će podići veći broj tužbi protiv istog tuženog kod istog suda, i tako pokrenuti veći broj parnica radi ostvarivanja različitih zahteva, ili će sve te različite zahteve kumulirati u jednom pismenu, u jednoj tužbi u formalnom smislu, i pokrenuti samo jedan postupak, i tako više različitih zahteva za presudu ostvarivati u jednom istom postupku pod uslovima koji su predviđeni zakonom.

3. Objektivna kumulacija kao procesni institut razlikuje se od spajanja parnica odlukom suda s obzirom na to da se radi o različitim parničnim radnjama različitih procesnih subjekata. Do kumulacije dolazi, po pravilu, u trenutku podizanja tužbe i to voljom tužioca. Spajanje postupka je posledica odluke suda iz razloga celishodnosti i ekonomičnosti i do toga dolazi nezavisno od volje stranaka.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa