ARHIVA BROJEVA

POVREDA PRAVA PACIJENTA NA OBAVEŠTENJE O MOGUĆIM KOMPLIKACIJAMA OPERACIJE I NAKNADA ŠTETE*

Jelena Borovac,
sudija Vrhovnog kasacionog suda u Beogradu

Sažetak: Lica koja imaju potrebu za korišćenjem zdravstvenih usluga (pacijenti) u poslednje vreme imaju niz prava koja su zaštićena međunarodnim dokumentima i domicilnim zakonskim propisima. Zaštiti ljudskih prava pacijenata u evropskom zakonodavstvu se daje posebna pažnja jer su svi građani potencijalni pacijenti.

Opšti pravni princip je dobrovoljnost lečenja. Dopuštenost medicinske delatnosti ne znači i ovlašćenje za prinudno lečenje koje bi bilo rezultat lekarove samovolje. Lekar je dužan da vodi računa ne samo o zdravlju svog pacijenta, nego i o autonomiji njegove ličnosti. Lečenje treba da zavisi od volje onoga koga se tiče, jer je čovek subjekt, a ne objekat medicine. Da bi pristanak na medicinsku intervenciju bio punovažan, pacijent mora da zna suštinu, značaj, i domašaj onoga s čime se saglasio. Pitanje da li pacijent treba da bude obavešten o određenim činjenicama nije prepušteno slobodnoj oceni lekara.1

Ključne reči: informacija, medicinska procedura, pravo izbora

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa