ARHIVA BROJEVA

ISTORIJSKI OSVRT NA RAZVOJ ANTISEMITIZMA KAO IDEOLOŠKOG ORUŽJA HOLOKAUSTA

Edit Der Šergelj
Univerzitet Union-Nikola Tesla
Fakultet za poslovne studije i pravo
Beograd 

Apstrakt: Antisemitizam kao fenomen pretstavlja najdužu mržnju u istoriji čovečanstva koji je za svoj konačan ishod imao najtragičniji i do tada u istoriji neviđeni pogrom Jevreja samo zbog toga što su rođeni. Sam termin potiče od reči "semiti" što podrazumeva jednog od trojice Nojevih sinova, Šema i podrazumevao je veću grupu srodnih jezika uključujući i hebrejski ali i druge jezike kao arapski i sl. Termin antisemitizam je prvi put upotrebio nemački novinar Wilhelm Marr, u XIX veku, ali u smislu nekonvensionalne mržnje prema Jevrejima, koja mržnja vuče poreklo još iz III veka pre Hrista iz helenističkog doba. Razvojem čovečanstva ova mržnja paganskih naroda prema ljudima drugačijim od sebe se razvijala dobijajući nove argumente za pothranjivanje mržnje od fantazije da su Jevreji "Bogoubice"u hrišćanstvu, pa sve do ekonomskih, socijalnih, kulturnih i nacionalnih pobuda. Na kraju po rasnoj teoriji u najgorem XX veku ova mržnja prema svakom Jevrejinu od muškarca, žene do deteta samo iz razloga što je rođen, prerasla je u idustriju smrti – proizvodnju leševa Trećeg Rajha u cilju stvaranja "Judenrein" Evrope.

Ključne reči: helenizam, antisemitizam, "Bogoubice", "Jevreji su naša nesreća", rasna netrpeljivost, arijevska rasa, Judenrein, pogromi, rabin, judaizam, nacizam, Adolf Hitler, Josef Gebels, antijevrejske mere, Ninrnberški zakoni, Reichkristallnacht, koncentracioni logori.

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa