ARHIVA BROJEVA

VRHOVNI KASACIONI SUD – Teža povreda službene dužnosti i disciplinska mera - prestanak radnog odnosa –

Odredbom člana 56. stav 1. tačka 1. Zakona o upravnim sporovima, propisano je da će se postupak završen pravnosnažnom presudom ili rešenjem suda, ponoviti po tužbi stranke ako stranka sazna za nove činjenice, ili nađe ili stekne mogućnost da upotrebi nove dokaze, na osnovu kojih bi spor bio povoljnije rešen za nju

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa