ARHIVA BROJEVA

OPŠTI USLOVI OSIGURANjA U PREDNACRTU GRAĐANSKOG ZAKONIKA REPUBLIKE SRBIJE

Mr Slobodan Ilijić,
član Predsedništva Udruženja pravnika Srbije

Uvodne napomene

Opšti uslovi osiguranja su opšti uslovi poslovanja uobičajeni za delatnost osiguranja. Oni čine sastavni deo pojedinog ugovora o osiguranju, kao što opšti uslovi poslovanja u drugim privrednim granama ili delatnostima čine sastavni deo pojedinačnih ugovora, koje ti privredni subjekti zaključuju u skladu sa predmetom svog poslovanja. Pod opštim uslovima poslovanja[1] podrazumevaju se uslovi unapred određeni od strane jednog ugovarača pod kojima taj ugovarač prihvata zaključenje ugovora sa drugim licima.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa