ARHIVA BROJEVA

NOVI ZAKONI - IZMENE I DOPUNE ZAKONA

 

U „Sl. glasniku RS“, br. 30/2018 od 20. aprila 2018. godine, objavljen je niz vrlo važnih zakona.

Konkretnije, ovde će biti reči o sledećim zakonima:

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o faktoringu

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću

- Zakon o dopunama Zakona o računovodstvu

- Zakon o dopunama Zakona o reviziji.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa