ARHIVA BROJEVA

PRESTANAK STATUSA ČLANA DRUŠTVA I PRESTANAK KOMANDITNOG DRUŠTVA

Dr Milovan Milić

Rezime: Komanditno društvo je privredno društvo čiji je pravni položaj, a naročito osnivanje, upravljanje, statusne promene, promena njegove pravne forme,
prestanak i druga pitanja od značaja za njegov pravni položaj, uređen Zakonom o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon). Pravni položaj komanditnog društva, a naročito napred navedena pitanja, kao i druga pitanja od značaja za pravni položaj komanditnog društva, uređena su, kao i za svako privredno društvo, u osnovnim odredbama Zakona o privrednim društvima, ovog zakona koji uređuje pravnu formu komanditnog društva i u drugim odredbama ovog zakona.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa