ARHIVA BROJEVA

VRHOVNI KASACIONI SUD – STEČAJ –

Disciplinska odgovornost stečajnog upravnika

Disciplinsko veće pokreće disciplinski postupak (a ne supervizor) i utvrđuje postojanje ili nepostojanje nepravilnosti u radu stečajnog upravnika i izriče jednu ili više mera propisanih članom 3a Zakona o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika.

 

Disciplinsko veće nije ograničeno u oceni nepravilnosti rada stečajnog upravnika na one na koje je ukazao supervizor, već u skladu sa odredbama člana 3d navedenog zakona - utvrđuje činjenično stanje i ceni sve dokaze koji su relevantni za donošenje odluke.  

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa