ARHIVA BROJEVA

NOVINE U POSTUPKU PRODAJE IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA

Prof. dr Vladimir KOZAR,
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Univerzitet Privredna akademija, Novi Sad

Uvod

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju objavljen je u Službenom glasniku RS, br. 113/2017 od 17. decembra 2017. godine, a stupio je na snagu 25. decembra 2017. godine. Ovim zakonom ponovo se menja i dopunjava veliki broj odredaba zakonskog teksta, koji je prvi put noveliran 2014. godine. Novela iz 2017. godine ima 64 člana, uključujući i nove članove, koji su dodati u tekst zakona, a u čl. 65-67. sadrži odgovarajuće "prelazne i završne odredbe", odnosno "samostalne članove" koji nisu inkorporisani u osnovni zakonski tekst, jer nisu njegove izmene i dopune. Izvršene su značajne izmene odredaba o postupku prodaje imovine stečajnog dužnika, posebno u pogledu pravnih lekova. Takođe, uvedena je saglasnost odbora poverilaca i razlučnog, odnosno založnog poverioca na prodaju ispod 50% procenjene vrednosti, u slučaju prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica, celokupne imovine stečajnog dužnika ili imovinske celine.

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa