ARHIVA BROJEVA

Prava i obaveze zaposlenih iz radnog odnosa i nadzor nad primenom Zakona o radu

Čolić Borisav,
sudIja Vrhovnog suda Srbije, u penziji

Odredbama člana 60. Ustava Republike Srbije, jemči se pravo na rad u skladu sa Zakonom uz pravo zaposlenog na slobodan izbor rada i dostupnost svih radnih mesta pod jednakim uslovima. Prema odredbama navedenog člana, svako ima pravo na poštovanje dostojanstva svoje ličnosti na radu, bezbedne i zdrave uslove rada, potrebnu zaštitu na radu, ograničeno radno vreme, dnevni i nedeljni odmor, plaćeni godišnji odmor, pravičnu naknadu za rad i na pravnu zaštitu za slučaj prestanka radnog odnosa i svih pomenutih prava. Navedenih prava niko se ne može odreći. Ustav omogućuje posebnu zaštitu na radu i posebne uslove rada, u skladu sa Zakonom o radu ženama, omladini i invalidima. Ustav određuje da zaposleni imaju pravo na štrajk u skladu sa Zakonom o radu i kolektivnim ugovorom te da pravo na štrajk može biti ograničeno samo zakonom, shodno prirodi ili vrsti delatnosti.

U uvodnim odredbama Ustava data je mogućnost ostvarivanja i ustavnih načela, prema kojima je vladavina prava osnovna pretpostavka Ustava i počiva na predviđenim ustavnim pravima. Vladavina prava ostvaruje se slobodnim i neposrednim izborima, ustavnim jemstvima o ljudskim pravima, podelom vlasti, nezavisnom sudskom vlašću i povinovanjem vlasti Ustavu i zakonu.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa