ARHIVA BROJEVA

Izbor i način odlučivanja odbora poverilaca u stečajnom postupku

Prof. dr Vladimir KOZAR,
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Univerzitet Privredna akademija, Novi Sad
 

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju objavljen je u "Službenom glasniku RS", br. 113/2017 od 17. decembra 2017. godine, a stupio je na snagu 25. decembra 2017. godine. Ovim zakonom menja se i dopunjava 64 člana osnovnog zakonskog teksta, koji je takođe noveliran 2014. godine, a u čl. 65-67. sadrži odgovarajuće "prelazne i završne odredbe", odnosno "samostalne članove" koji nisu inkorporisani u osnovni zakonski tekst, jer nisu njegove izmene i dopune. Navedenim zakonom izvršene su izmene koje se tiču izbora i rada odbora poverilaca.

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa