ARHIVA BROJEVA

Osvrt na pojedine odredbe Zakona o nacionalnom DNK registru

Dr Dragan Obradović, sudija

Viši sud u Valjevu, docent na Fakultetu zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija Valjevo Univerziteta Singidunum u Beogradu

Nedavno, u martu 2018.godine u Narodnoj Skupštini RS usvojen je Zakon o Nacionalnom DNK registru (dalje: Zakon)11. To je prvi put u Srbiji da je donet bilo koji zakon koji se direktno odnosi na DNK materiju, a koji je od značaja za postupanje u sudskim postucima.

Do tada, o DNK veštačenju bilo je reči u kontinuitetu u odredbama prethodnog, već pomenutog kao i sada važećeg Zakonika o krivičnom postupku12 u delu koji se odnosi na: nalaz i mišljenje i postupanju veštaka prilikom obdukcije leša (čl. 130 ZKP), uzimanje uzoraka biološkog porekla (čl. 131 ZKP) odnosno uzimanje uzoraka za forenzičko – genetičku analizu. Osim navedenog propisa od značaja za ovu problematiku, DNK veštačenje se pominjalo u još nekim propisima i to: prethodnom i važećem Zakonu o policiji13 odnosno Zakonu o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polnih sloboda prema maloletnim licima14 u delu koji se odnosi na posebne evidencije koje su pored ostalih podataka sadržale i DNK profil osuđenog.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa