ARHIVA BROJEVA

Subrogacija, osiguranje i rokovi zastarelosti

Borivoje Živković,
sudija Apelacionog suda u Beogradu, u penziji

Subrogacija je ispunjenje tuđe obaveze na osnovu ugovora, ili zakona kada na ispunioca prelazi potraživanje u času ispunjenja. Suprotno kod regresa lice stiče pravo da ispunjenjem obaveze na osnovu te pravno važne činjenice stekne pravo da od drugog lica kao dužnika zahteva ono što je on umesto njega platio. To je njegovo pravo zasnovano isključivo na slovu zakona.

O zakonskoj subrogaciji je reč i kada osiguravač isplati osiguraniku naknadu iz osiguranja osiguranom licu. Tada dolazi do prelaza osiguranikovih prava na osiguravača prema odgovornom licu. U tom slučaju merodavan je rok zastarelosti na koji upućuje odredbe člana 380. stav 6. ZOO. To su rokovi zastarelosti koji važe za potraživanje naknade štete

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa