ARHIVA BROJEVA

Izmena Zakona o radu i zakonski maksimum ugovaranja rada na određeno vreme- Zaključivanje sukcesivnih ugovora o radu na određeno vreme - Merodavno pravo

Prema članu 37. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013 – dakle do izmena i dopina 75/14) - radni odnos na vreme čije je trajanje unapred određeno - zasniva se kada su u pitanju: sezonski poslovi, rad na određenom projektu, povećanje obima posla koje traje određeno vreme i sl. za vreme trajanja tih potreba, s tim što tako zasnovan radni odnos neprekidno ili s prekidima ne može trajati duže od 12 meseci, a pod prekidom iz stava jedan ovog člana ne smatra se prekid rada kraći od 30 radnih dana. Prema stavu četiri istog člana, radni odnos zasnovan na određeno vreme postaje radni odnos na neodređeno vreme, ako zaposleni nastavi da radi najmanje pet radnih dana po isteku roka za koji je zasnovan radni odnos.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o radu, objavljenim u "Sl. glasniku RS", br. 75/2014 (od 21.07.2014, sa stupanjem na snagu – 29.07.2014. godine) produžen je ovaj rok na 24 meseca (članom 12. Zakona o izmenama i dopunama Zakona u celosti je izmenjen član 37. Zakona o radu). I prema novom članu 37. prekid rada kraći od 30 radnih dana – ne smatra se prekidom perioda na koji se može zaključiti ovakav ugovor (dakle, 24 meseca po novom, odnosno 12 meseci koliko je bilo po prethodnom).

Dakle, u propisanom vremenskom okviru (ponavljamo – po prethodnim odredbama – 12 meseci, a od jula 2014. godine – 24 meseca) poslodavac može sa istim zaposlenim da zaključi jedan ili više ugovora o radu na određeno vreme, uz obavezno poštovanje maksimalnog vremena, sa propisanim posledicama nepoštovanja (prerastanja u radni odnos na određeno vreme – stav 4. prethodne, odnosno stav 6. sada važeće odredbe člana 37.) i to je činjenica koja važi za obe regulative.

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa