ARHIVA BROJEVA

Pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu - bez naknade - Problemi u tumačenju odredbe člana 12. Uredbe o uslovima, načinu i postupku raspolaganja građevinskim zemljištem u javnoj svojini Republike Srbije

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa