ARHIVA BROJEVA

Bezbednost saobraćaja na putevima - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja

U "Sl. glasniku RS", br. 24/2018 od 26. marta 2018. godine, (stupa – 3. aprila 2018. godine) objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Predlagač je u Obrazloženju uz tekst Predloga Zakona o izmenama i dopunama Zakona (koji je usvojen i objavljen) objasnio razloge donošenja ovog i ovakvog Zakona, iz koga (u nastavku) dajemo izvode, u cilju sveobuhvatnijeg "približavanja" novina, što bi dovelo do što bržeg i uspešnijeg inplementiranja.

Republika Srbija spada u grupu država koje su načelno prihvatile ideju o upravljanju bezbednošću saobraćaja, ali još uvek nisu izgradile snažan zaštitni sistem, što za posledicu ima veoma nizak nivo upravljanja bezbednošću saobraćaja.

Stvaranje odgovarajućeg pravnog osnova, odnosno prilagođavanje postojećih odredaba Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Službeni glasnik RS", br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - odluka US i 55/14, 96/15 - dr. zakon i 09/16 - US - u daljem tekstu: Zakon) jedna je od neophodnih mera za uspostavljanje odgovarajućeg sistema koji će omogućiti upravljanje bezbednošću saobraćaja.

Tokom primene Zakona, učinjen je značajan napredak u ovoj oblasti, ali su uočeni i značajni nedostaci koji otežavaju ostvarivanje ovog cilja.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa