ARHIVA BROJEVA

VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ Novi standardi po Montrealskoj konvenciji ODGOVORNOST PREVOZNIKA ZA ŠTETU

Dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda

Đuro Čepić, advokat iz Beograda

Konvencija o objedinjavanju izvesnih pravila za međunarodni prevoz vazdušnim putem1 (U daljem tekstu: Montrealska konvencija iz 1999. ili Konvencija) doneta je na diplomatskoj konferenciji u Montrealu 28. maja 1999. godine uz učešće predstavnika 118 država. Stupila je na snagu 4. novembra 2003. godine. Za Republiku Srbiju stupila je na snagu 4. aprila 2010. godine2.

Donošenjem Montrealske konvencije iz 1999. godine završen je proces unifikacije vazdušnog transportnog prava. Time je nadomešten sistem Konvencije o objedinjavanju izvesnih pravila za međunarodni prevoz vazdušnim putem iz 1929. godine (u daljem tekstu: Varšavska konvencija iz 1929. godine)3 i njenih protokola, koji je bio na snazi preko sedamdeset godina. U vreme donošenja Varšavske konvencije iz 1929. godine ona je bila značajan međunarodnopravni akt kojim je regulisan civilni vazdušni saobraćaj. Postavila je temelje civilnom vazdušnom saobraćaju i predstavlja osnov današnje regulative u modifikovanom obliku. Međutim, brojne promene u avio saobraćaju zahtevale su izmene i dopune i prilagođavanje novim standardima, što se navodi i u preambuli Montrealske konvencije iz 1999. godine4.

Ono što značajno razlikuje Montrealsku konvenciju iz 1999. godine i sistem Varšavske konvencije iz 1929. godine je to što je sistem Varšavske konvencije iz 1929. godine bio utemeljen na pretpostavljenoj krivici a Montrealska konvencija iz 1999. godine uvodi objektivnu odgovornost bez krivice, i kod prevoza stvari i kod prevoza putnika. Načelo pretpostavljene krivice ostalo je jedino za odgovornost za štete od zakašnjenja kod prevoza putnika i registracije prtljaga i tereta. Prihvatanje principa objektivne odgovornosti značajno olakšava ostvarivanje prava korisnika avioprevoza u slučaju spora. Time se skraćuje trajanje sudskih sporova ali i troškovi postupka, što je in favorem korisnika usluga vazdušnog prevoza.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa