ARHIVA BROJEVA

ODGOVORNOST VLASNIKA U STAMBENIM ZGRADAMA

 

Polazeći od jednog od ciljeva novog Zakona o stanovanju održavanju zgrada, obaveza je da se sve zgrade održavaju tako da ne predstavljaju opasnost po život i zdravlje ljudi niti njihovu imovinu. Zakonodavac je pored obaveznih odredaba koje regulišu obaveze vlasnika stanova i poslovnog prostora, odnosno drugih posebnih delova zgrade, kao i vlasnika samostalnog dela zgrade (deo koji je fizički odvojen od zgrade, ali predstavlja sa njom jednu celinu) predvideo i mogućnost da se stanari sami organizuju u skladu sa svojim potrebama i mogućnostima radi ostvarivanja navedenog cilja. Ovo je učinjeno uvođenjem Pravila vlasnika o međusobnim odnosima vlasnika posebnih delova u stambenoj zajednici, kojima vlasnici u stambenoj zajednici uređuju svoje međusobne odnose. Zakon je propisao da se ova pravila donose jednoglasnom odlukom svih vlasnika posebnih delova i obavezno sadrže obaveze koje vlasnici posebnih delova imaju po ovom zakonu, kao i način donošenja svih akata i odluka iz nadležnosti skupštine stambene zajednice i upravnika, s tim što se pravilima vlasnika, nadležnost i potrebna većina za donošenje tih akata i odluka mogu urediti drugačije nego što je to propisano zakonom, ali ne ispod zakonskog minimuma, i u svrhu ostvarivanja cilja u pogledu standarda za održavanje zgrada koji se uspostavlja ovim zakonom. Zakonodavac je tako propisujući da se pravila stambene zajednice donose jednoglasnom odlukom, potvrdio Ustavom određeno neprikosnoveno pravo svojine i ovlašćenja koja iz njega proizlaze. 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa