ARHIVA BROJEVA

UJEDNAČAVANJE SUDSKE PRAKSE

Vladimir Vrhovšek,
sudija Višeg suda u Beogradu

Republika Srbija je u procesu pridruživanja EU i da u tom procesu pregovara u okviru poglavlja 23 koje Republiku Srbiju usmerava na usklađivanje zakonodavstva sa normativom Evropske unije.

Evropski sud za ljudska prava (ESLJP) istakao je mnogo puta, da je od izuzetne važnosti za vladavinu prava dosledna primena zakona, jer ona između ostalog utiče i na poverenje građana u pravosuđe i na veću izvesnost ishoda suđenja – što za uzvrat može da predupredi neozbiljne tužbe ili nepotrebne žalbe. U svojoj poznatoj knjizi "Vladavina prava", slavni britanski sudija Tom Bingam navodi osam principa koje smatra ključnim za vladavinu prava. Jedan od njih je da - "zakoni jedne zemlje moraju da važe jednako za sve, osim ukoliko objektivne razlike opravdavaju različitost". Iako se ovo pravilo prvenstveno odnosi na pisanje zakona, osnovna ideja – da zakon ne sme da pravi razlike među građanima i mora jednako da ih tretira – tiče se i načina na koji se on primenjuje. Građani koji idu na sud zbog identičnih činjeničnih okolnosti moraju dobiti istu presudu, a sudovi jedne države moraju rešavati identična pravna pitanja na isti način, bez obzira gde se nalazili1.

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa